ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΕΚΛΕΝΗ – ΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18/9/2016